Vi leverer innfordring- og inkassotjenester til  bom- og parkeringsanlegg som benytter skiltgjenkjenningsteknologi av kjøretøy(ANPR)

Odin Collectors håndterer krav hovedsakelig for oppdragsgivere med kunder som eier private bomveier og parkeringsplasser over hele Norge. 

Vi jobber for at våre løsninger skal være fleksible og best mulig for alle parter. Vi etterstreber å være behjelpelig for folk som har betalingsutfordringer, samtidig er det viktig for oss at vi forsøker å redusere risiko med utestående kreditt for våre oppdragsgivere. 

Vi i Odin Collectors har fokus på at vi skal ha tett og god oppfølging av krav, samtidig som man har profesjonell, god og etisk tilnærming til sluttkunde når det oppstår utfordrende situasjoner.

 

Ved å jobbe etter disse prinsippene sikrer vi en trygg og god håndtering av de oppgavene Odin Collectors er satt til å forvalte.

© 2018 Odin Collectors AS

  Telefon: 915 95 900

  Org. nr 820 020 952