Gjeldsforespørsler

Odin Collectors har ingen telefontjeneste for bruk av tjenesten gjeldsforespørsler.

Inkassobransjen tilbyr en automatisk, sikker overføring av gjeldsforespørsler til de fleste inkassobyråene. Dette er en webtjeneste som er enkel å bruke. Følg instruksene på denne siden.

Vi anbefaler at du bruker denne tjenesten for å få best mulig oversikt over din gjeld.

Vennligst kontakt din rådgiver hvis du trenger ytterligere bistand i bruk av denne automatiserte tjenesten.

Ønsker du å sende oss en forespørsel direkte må dette gjøres skriftlig pr. post eller via vårt kontaktskjema

© 2018 Odin Collectors AS

  Telefon: 915 95 900

  Org. nr 820 020 952